piątek, 14 czerwca, 2024

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej

Administratorem strony jest Mariola Jędruch, osoba fizyczna, właściciel marki Seniorka z Plecakiem. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail mjedruch6@o2.pl

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Mariola Jędruch, osoba fizyczna, właściciel marki Seniorka z Plecakiem, mjedruch6@o2.pl
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://seniorka-z-plecakiem.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony.
 • 2 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zapytania lub komentarz.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są w celu dostarczania informacji marketingowej lub informacyjnej.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

o    prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

o    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o    prawo do przenoszenia danych,

o    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są za pomocą formularza zapisu na newsletter dostępnego na stronie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera i otrzymania bezpłatnych materiałów.

Pozostawione na stronie dane osobowe są wykorzystywane tylko na potrzeby newslettera- nie udostępniam ich osobom trzecim.

 1. Dane osób odwiedzających stronę  https://seniorka-z-plecakiem.pl  są dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika na stronie.  W trakcie sesji strona https://seniorka-z-plecakiem.pl  zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniam  do przetwarzania Google Inc., wykorzystując narzędzie Google Analitycs. W zakresie tych danych analizuję min. z jakiego źródła odwiedzający trafił na stronę https://seniorka-z-plecakiem.pl . Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane:  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Możesz także zablokować statystyki Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 2. Użytkownik może dodawać  komentarze  na moim blogu. Podane dane w komentarzu  nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w cyberfolks.pl  oraz w systemie wpDiscuz  w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

H88 S.A. właściciel cyber_Folks z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 • 3Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • 4Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • 5
 1. W sprawach dostępu do danych prosimy o kontakt na email  mjedruch6@o2.pl, Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2020 r.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

SENIORKA Z PLECAKIEM

SENIORKA Z PLECAKIEM